مجله

پادکست خشم قسمت دوم در حال لود
۹ ماه پیش ۰۳:۴۶

خشم قسمت دوم

فرق است بین خشم سازگار ،کمک کننده و خشم پرخاشگری و عصبیت... دکر نفیسه مهدوی

پادکست خشم قسمت دوم در حال لود

خشم قسمت دوم

۹ ماه پیش ۰۳:۴۶
پادکست خشم قسمت اول در حال لود

خشم قسمت اول

۹ ماه پیش ۰۴:۱۰
احساس بی ارزشی قسمت چهارم در حال لود

احساس بی ارزشی قسمت چهارم

۹ ماه پیش ۰۱:۴۲
احساس بی ارزشی قسمت سوم در حال لود

احساس بی ارزشی قسمت سوم

۹ ماه پیش ۰۴:۰۷
احساس بی ارزشی قسمت دوم در حال لود

احساس بی ارزشی قسمت دوم

۹ ماه پیش ۰۱:۳۵
احساس بی ارزشی قسمت اول در حال لود

احساس بی ارزشی قسمت اول

۹ ماه پیش ۰۱:۲۲
در حال لود

ارزشمندی قسمت هفتم

۹ ماه پیش ۰۱:۰۲
ارزشمندی قسمت ششم در حال لود

ارزشمندی قسمت ششم

۹ ماه پیش ۰۱:۰۰
در حال لود

ارزشمندی قسمت پنجم

۹ ماه پیش ۰۰:۴۷
ارزشمندی قسمت چهارم در حال لود

ارزشمندی قسمت چهارم

۹ ماه پیش ۰۰:۵۰
ارزشمندی قسمت سوم در حال لود

ارزشمندی قسمت سوم

۹ ماه پیش ۰۰:۴۴
در حال لود

ارزشمندی قسمت دوم

۹ ماه پیش ۰۰:۴۴

نتیجه‌ای پیدا نشد.