برنامه آموزشی درمانی باشگاه خانواده ما

1

حوزه بزرگسال :

نقشه راه تحول فردی :

خود آگاهی ، آنیما و آنیموس ( زنانگی - مردانگی) ، سایه های شخصیتی ، سفر قهرمانی ، طرحواره های شخصیتی، کارگاه های یک روزه نجاب 1و2 - من ارزشمند ، گروه درمانی ، هنردرمانی

نقشه راه 18 تا 25 ساله ها :

مهارت های زندگی ( خودآگاهی ، جرات مندی ، حل مساله ، تفکر خلاق و ...) ، هوش اخلاقی ، سایه های شخصیتی ، آرکتایپ های شخصیتی ، سفرقهرمانی ، طرحواره های شخصیتی ، کارگاه های یکروزه بازی نجات 1و2 - من ارزشمند ، گروه درمانی ، هنردرمانی

نقشه راه ازدواج و همسری :

گام اول از نقشه راه ازدواج و همسری ( پرسشگری ویژه مجردین ) ، گام دوم از نقشه راه ازدواج و همسری ( ویژه مجردین و متاهلین ) 

گام های نقشه راه ازدواج و همسری :

خودآگاهی و خودآگاهی پویشی، نگرش ها ، ارزش ها ،ترسها و ... ، قصه عشق ، سبک های عشق و زبان عشق ، عامل صمیمیت و دلبستگی و عوامل ناخودآگاه آن ، موانع "ما "شدن ، عاول شور و هیجان و عوامل ناخودگاه آن ، مفهوم تمییز یافتگی در ازدواج ، مرزها و مرزشکنی ها در ازدواج ، عوامل نامریی پیش بینی کننده عهدشکنی در ازدواج ، بهشت رابطه ( بازتعریف داستان عشق )،اسطوره عشق و معنای ازدواج ، نشست و گفتگو ، هنردرمانی

نقشه راه معنای زندگی :

خودآگاهی ، سایه های شخصیتی ، طرحواره های شخصیتی ، معنای زندگی ، سفرقهرمانی ، گروه درمانی ؛ هنردرمانی

حوزه کودک و نوجوان :

نقشه راه تحول فردی:

بیداری سامورایی درون ، آرکتایپ های شخصیتی ، من در درون آینه ،زبان عشق ، تیم ورک ، گروه درمانی ، هنردرمانی ، اردوهای یکروزه با موضوعات ( آشتی با خود ، طبیعت ، خدا ، دیگران و ...)

نقشه راه والدگری :

والدگری دوران بارداری، والدگری بعد از تولد نوزاد،والدگری دوران شیردهی،والدگری سنین زیر 6 سال ، و ... ، کارگاه های والد و کودک

نقشه راه تحصیلی شغلی:

استعدادیابی، برنامه ریزی تحصیلی،تقویت هوش گاردنر،بازی درمانی،مشاوره تحصیلی،کارگاه های والد و کودک

 هنرکده و فکرکده 

هنردرمانی براساس:

نقاشی             تئاتر             چوب             سفال             بازی های ریتمیک و ...

فکرکده :

برگزاری جلسات کتابخوانی              برگزاری جلسات تحلیل فیلم و انیمیشن              نمایشنامه خوانی            جلسات گپ آزاد